Nedavno sam dobila još jednu narudžbu za izradu vratonatpisnika mladog para koji se useljava skupa.

Nadam se da će iza tih vrata živjeti puno ljubavi i razumijevanja. A kako i ne bi s ovako lijepim natpisom na vratima. 🙂

vratonatpisnikvratonatpisnik2

XOXO

anna