Evo još jedan primjer kako se čuvaju drage uspomene.

od crteza do jastuka

Dobila sam ovaj crtež moje imenjakinje:

crtež

I onda sam ga pretvorila u trajniju uspomenu tako da sam napravila jastuk:

crtez-jastukcrtez-jastuk2

Pravo umjetničko djelo!

XOXO

anna

—————————————————————————————————————-

Here’s another example of how to keep dear memories.

I got this drawing of my namesake:

crtež

And then I turned it into a lasting memory by making a pillow:

crtez-jastukcrtez-jastuk2

Real work of art!

XOXO

anna