I malena Lorena je dobila svoja slova:

1

2

 

XOXO

anna